Maszyna do wykrawania

Ładny! 22 przydatne wskazówki dotyczące używania wykrojników HARSLE!

Polecane zdjęcie

Szacowany czas czytania: 5 minuty

Specyfikacje dotyczące używania Tłoczenie HARSLE umiera

 • Przed użyciem formy do tłoczenia HARSLE należy ją sprawdzić z kartą procesową, aby sprawdzić, czy zastosowana forma jest dokładna i zgodna z kartą procesową.
 • Operator powinien rozumieć działanie formy i opanować prawidłową metodę działania.
 • Sprawdź, czy używana forma jest w dobrym stanie, czy zastosowany materiał do tłoczenia spełnia wymagania rysunku procesowego i zapobiegaj uszkodzeniu formy z powodu surowców, które nie spełniają wymagań.
 • Sprawdź, czy używany sprzęt spełnia wymagania procesu, np. czy skok prasy, tonaż prasy itp. są dopasowane do używanej formy.
Zdjęcie 1 Maszyna do tłoczenia HARSLE
Zdjęcie 1 Maszyna do tłoczenia HARSLE
 • Przed zainstalowaniem formy zetrzyj olej, kurz i inne przedmioty ze stołu maszyny, suwaka oraz górnej i dolnej powierzchni formy.
 • Sprawdź, czy forma do tłoczenia jest prawidłowo zainstalowana na wykrawarka, czy górny korpus formy i dolny korpus formy są zamocowane na prasie i czy instalacja formy i wysokość zamknięcia są prawidłowe, i staraj się unikać mimośrodowego obciążenia. Podczas regulacji wysokości w stanie zamkniętym należy stosować metody ręczne i stopniowe w celu stopniowej regulacji głębokości skoku oraz zabronić podłączania pojazdów przed potwierdzeniem regulacji.
 • Po zainstalowaniu formy należy sprawdzić, czy śruby mocujące podstawy do montażu formy są prawidłowo zablokowane, aby nie uszkodzić formy i obrabiarki. Prawidłowo używać urządzeń zabezpieczających i kontrolnych na sprzęcie, a podczas obróbki detali zabrania się składowania na powierzchni roboczej jakichkolwiek przedmiotów niezwiązanych z produkcją. Podczas procesu roboczego należy regularnie sprawdzać stan formy, aw przypadku jakichkolwiek luzów lub poślizgów należy je regulować na czas.
 • Ściśle wdrożyć system „trzech kontroli” w warsztacie. Kilka pierwszych produktów przetworzonych przez formę należy dokładnie sprawdzić zgodnie z rysunkami karty procesu, a produkcję masową można przeprowadzić dopiero po zakwalifikowaniu pierwszego produktu.
Zdjęcie 2 HARSLE Forma do tłoczenia
Zdjęcie 2 HARSLE Forma do tłoczenia
 • Gdy pracuje więcej niż dwie osoby, musi być wyznaczona specjalna osoba, która będzie kierować i odpowiadać za działanie urządzenia pedałowego.
 • Jeśli wysokość formy i wysokość obrabiarki wymaga regulacji, podkładka żelazna może być umieszczona tylko pod dolnym szablonem formy; jeśli naprawdę konieczne jest nałożenie go na górny szablon, musi to być wykonane za zgodą i pod kierunkiem personelu technicznego.
Zdjęcie 3 HARSLE Forma do tłoczenia
Zdjęcie 3 HARSLE Forma do tłoczenia
 • Podczas użytkowania formy należy przestrzegać zasad eksploatacji. Podczas pracy urządzenia zabrania się sięgania do formy w celu podnoszenia i umieszczania części oraz usuwania resztek materiałów. Podczas używania przełącznika nożnego do obsługi ruchy dłoni i stóp muszą być skoordynowane, uzupełnianie lub Podczas podnoszenia przedmiotu stopa powinna opuścić przełącznik nożny. Za każdym razem, gdy obrabiany przedmiot jest dziurkowany, ręka lub stopa muszą opuścić przycisk lub pedał, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu.
 • Podczas procesu roboczego należy w dowolnym momencie sprawdzić działanie formy, a konserwację i naprawę należy przeprowadzić w dowolnym momencie, jeśli zostanie wykryte jakiekolwiek nieprawidłowe zjawisko.
 • Konieczne jest terminowe smarowanie powierzchni przedmiotu obrabianego i ruchomych części formy.
 • Po użyciu formy należy ją prawidłowo wyjąć z prasy zgodnie z procedurami operacyjnymi. Demontaż formy należy przeprowadzić w stanie zamknięcia formy. Oczyść miejsce pracy i reaguj na czas techników na problemy, które pojawiają się podczas korzystania z formy.
 • Powierzchnię zdemontowanej formy należy oczyścić w celu usunięcia oleju, kurzu i innych przedmiotów, aby wygląd był czysty i wolny od rdzy i tłuszczu, małe narzędzia należy umieścić na półce, a duże narzędzia należy umieścić w wyznaczonym miejscu ułożyć i ładnie ułożyć. Wykonaj dobrą robotę smarowania, aby upewnić się, że oprzyrządowanie jest w dobrym stanie, a miejsce przechowywania oprzyrządowania musi mieć znak przechowywania.
Zdjęcie 4 Maszyna do tłoczenia HARSLE
Zdjęcie 4 Maszyna do stemplowania HARSLE

Środki ostrożności przy używaniu wykrojników HARSLE

 • Przed zainstalowaniem i użyciem formy należy ją dokładnie sprawdzić, aby usunąć brud i sprawdzić, czy tuleja prowadząca formy i forma są dobrze nasmarowane.
 • Regularnie sprawdzaj stół obrotowy prasy wykrawającej i podstawę instalacji formy, aby zapewnić współosiową dokładność górnego i dolnego stołu obrotowego.
 • Zainstaluj wypukłe i wklęsłe formy na stole obrotowym zgodnie z procedurą instalacji formy, aby upewnić się, że kierunek wypukłych i wklęsłych form jest spójny, szczególnie w przypadku form z wymaganiami dotyczącymi kierunku (nieokrągłe i kwadratowe), aby zapobiec nieprawidłowej i odwrotnej instalacji.  
Zdjęcie 5 Maszyna do tłoczenia HARSLE
Zdjęcie 5 Maszyna do stemplowania HARSLE
 • Kiedy krawędzie stempla i matrycy są zużyte, przestań ich używać i naostrz je na czas. W przeciwnym razie stopień zużycia krawędzi skrawającej matrycy zostanie gwałtownie rozszerzony, zużycie matrycy zostanie przyspieszone, a jakość części wykrawających i żywotność matrycy zostanie zmniejszona.
 • Personel tłoczący HARSLE powinien używać miękkiego metalu (takiego jak miedź, aluminium itp.), Aby wykonać narzędzia operacyjne do zainstalowania formy, aby zapobiec uszkodzeniu formy podczas procesu instalacji.
 • Podczas transportu formy należy obchodzić się z nią ostrożnie, zabrania się rzucania i dotykania, aby nie uszkodzić krawędzi tnącej i prowadnicy formy HARSLE.
 • Aby zapewnić żywotność formy do tłoczenia HARSLE, należy regularnie wymieniać sprężynę formy, aby zapobiec wpływowi zmęczenia sprężyny na użytkowanie formy.  

HARSLE świetnie radzi sobie z maszynami, jesteśmy profesjonalistami w wykrawarkach, takich jak J23, JH21, JE23, J21S itp. I mamy wielu nabywców na całym świecie.

Jeśli masz jakiekolwiek potrzeby lub pytania dotyczące naszych wykrawarek, skontaktuj się ze mną!

Wykrawarka na sprzedaż

2 myśli na temat „Nice! 22 Useful Tips to Use HARSLE Stamping Dies!

 1. Abdula pisze:

  Doskonałe maszyny! Lubię ich!

  1. Wendy pisze:

   Dziękuję za twoją uprzejmą odpowiedź!

   Możemy porozmawiać na WhatsApp o wykrawarce, której potrzebujesz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *